Jadwalka Safarada La Hagayo

Istanbul E-pass waxa ku jira safarro la hagayo. Qorshayso booqashadaada safarrada la hagayo jadwalka hoose ku yaal.

ISNIIN

09:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
09:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
09:00 - Masjidka buluuga ah & Hippodrome (25′)(D)
09:00 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
10:00 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
10:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
11:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
11:00 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
11:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
12:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
12:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
13:45 - Topkapi Palace (60′) (T)
14:00 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
14:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
14:45 - Topkapi Palace (60′) (T)
15:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
15:30 - Topkapi Palace (60′) (T)
16:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
16:45 - Grand Bazaar (30′) (C)
16:45 - Ceelka Basilica (25′) (D)

Talaadadii

09:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
09:00 - Masjidka buluuga ah & Hippodrome (25′)(D)
09:00 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
10:00 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
10:15 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
10:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
10:45 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
11:30 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
12:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
13:00 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
13:30 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
14:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
14:30 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
14:45 - Masjidka buluuga ah & Hippodrome (25′)(D)
15:30 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
15:45 - Ceelka Basilica (25′) (D)
16:00 - Spice Bazaar&Rustempasha(45′)(S)
16:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
17:00 - Grand Bazaar (30′) (C)

ARBACO

09:00 - Ceelka Basilica (30′) (D)
09:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
09:00 - Masjidka buluuga ah & Hippodrome (25′)(D)
09:00 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
09:00 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
10:00 - Ceelka Basilica (30′) (D)
10:15 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
10:45 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
11:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
11:00 - Ceelka Basilica (30′) (D)
11:00 - Masjidka buluuga ah & Hippodrome (25′)(D)
12:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
12:00 - Grand Bazaar (30′) (C)
13:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
13:30 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
14:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
14:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
14:30 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
15:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
15:30 - Topkapi Palace (60′) (T)
15:30 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
16:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
16:00 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
16:45 - Ceelka Basilica (25′) (D)

KHAMIIS
09:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
09:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
09:00 - Masjidka buluuga ah & Hippodrome (25′)(D)
09:00 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
09:00 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
10:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
10:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
10:15 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
10:45 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
11:00 - Masjidka buluuga ah & Hippodrome (25′)(D)
11:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
11:15 - Topkapi Palace (60′) (T)
12:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
12:00 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
12:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
13:15 - Topkapi Palace (60′) (T)
13:30 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
13:45 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
14:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
14:30 - Topkapi Palace (60′) (T)
15:15 - Ceelka Basilica (25′) (D)
15:30 - Topkapi Palace (60′) (T)
15:30 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
15:45 - Ceelka Basilica (25′) (D)
16:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
16:30 - Grand Bazaar (30′) (C)
16:30 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)

JIMCE

09:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
09:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
09:00 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
09:00 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
09:30 - Spice Bazaar&Rustempasha(45′)(S)
09:45 - Ceelka Basilica (25′) (D)
10:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
10:45 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
10:45 - Topkapi Palace (60′) (T)
10:45 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
11:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
11:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
12:00 - Grand Bazaar (30′) (C)
12:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
12:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
13:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
13:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
13:30 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
13:45 - Topkapi Palace (60′) (T)
14:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
14:30 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
14:30 - Topkapi Palace (60′) (T)
15:00 - Masjidka buluuga ah & Hippodrome (25′)(D)
15:30 - Topkapi Palace (60′) (T)
15:30 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
15:45 - Ceelka Basilica (25′) (D)
16:30 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′)(D)
16:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
16:30 - Grand Bazaar (30′) (C)

SABTI
09:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
09:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
09:00 - Masjidka buluuga ah & Hippodrome (25′)(D)
09:00 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
09:00 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
10:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
10:00 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
10:15 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
10:15 - Topkapi Palace (60′) (T)
10:45 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
11:00 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
11:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
11:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
12:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
12:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
12:00 - Grand Bazaar (30′) (C)
13:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
13:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
13:30 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
13:45 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
13:45 - Topkapi Palace (60′) (T)
14:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
14:30 - Masjidka buluuga ah & Hippodrome (25′)(D)
15:00 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
15:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
15:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
15:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
15:30 - Topkapi Palace (60′) (T)
15:30 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
16:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
16:30 - Grand Bazaar (30′) (C)
16:30 - Spice Bazaar&Rustempasha(45′)(S)
17:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)

Axadaha
09:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
09:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
09:00 - Masjidka buluuga ah & Hippodrome (25′)(D)
09:00 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
09:00 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
10:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
10:00 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
10:15 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
10:15 - Topkapi Palace (60′) (T)
10:45 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
11:00 - Hagia Sophia (Booqashada dibadda) (30′) (D)
11:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
11:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
12:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
12:00 - Spice Bazaar&Rustempasha(45′)(S)
12:00 - Topkapi Palace (60′) (T)
12:00 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
13:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
13:30 - Topkapi Palace (60′) (T)
13:30 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
13:45 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′) (D)
14:15 - Ceelka Basilica (25′) (D)
14:30 - Topkapi Palace (60′) (T)
15:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
15:00 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′)(D)
15:30 - Topkapi Palace (60′) (T)
15:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
15:30 Qasriga Dolmabahce (60′) (P)
16:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)
16:30 - Hagia Sophia (Booqashada Dibadda) (30′)(D)
16:30 - Ceelka Basilica (25′) (D)
16:30 - Spice Bazaar&Rustempasha(45′)(S)
17:00 - Ceelka Basilica (25′) (D)

XUSUUS MUHIIM AH

  • Hagahayagu wuxuu hayn doonaa cad Istanbul E-pass calamada goobaha shirarka.
  • Soo galitaanka Ceelka Basilica, Qasriga Topkapi, iyo Dolmabahce Palace Waxa kaliya oo lagu samayn karaa hagahayaga sababtoo ah madxafyadani ma aha nidaam tigidh online ah. Tigidhada bilaashka ah waxaa bixin doona hagahayaga.
  • Hagia Sophia Tour waxaa loo habeeyey sida kaliya booqasho dibadda ah. Sababo la xiriira xeerar cusub oo ay soo saartay Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Turkiga, ee soo booqda ajaanibta Dabaqa labaad kaliya ayaa lagu booqan karaa lacag dheeraad ah taas oo ah 25 Euros. Dabaqa weyn wuxuu u furan yahay oo keliya muwaadiniinta Turkiga inay ku tukadaan. Socdaalkayagu wuxuu ku dhammaanayaa xafiiska tigidhada ee Hagia Sophia, tigidhada waa la heli karaa si toos ah looga iibsado albaabka.

QODOBADA KULAN

(D)- Dhanka hore ee Busforus (Laba Decker Baska) Joogsiga Joogsiga ee Hagia Sophia Guji Muuqaalka Khariidadda Google
(T)- Hore ee isha Axmed III ee ka soo horjeeda albaabka weyn ee Topkapi Palace Guji Muuqaalka Khariidadda Google
(P)- Hore ee Tower Tower ee Dolmabahce Palace, ka dib hubinta amniga. Guji Muuqaalka Khariidadda Google
(C)- Hore ee Tiirka Cemberlitas ee ku xiga Saldhigga taraamka ee Cemberlitas Guji Muuqaalka Khariidadda Google
(S)- Hore ee albaabka ugu weyn ee Spice Bazaar Guji Muuqaalka Khariidadda Google